Andrahandsuthyrning

Information om vad som gäller vid önskemål om upplåtelse i andra hand av bostad eller bilplats

Andrahandsuthyrning

Föreningen följer allmänna regler om andrahandsuthyrning.
Det är fortfarande den/de som innehar bostaden med bostadsrätt som har allt ansvar för frågor rörande sin lägenhet och för den person man upplåter lägenheten till.
Du måste alltid ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet.
Tillstånd till andrahandsuthyrning beviljas endast för begränsade perioder, maximalt 1 år i taget.
Om du vill hyra ut på grund av provboende beviljas endast uthyrning under 6 mån.

Ansökningsblankett finns här
Andrahandsuthyrning till juridisk person, t.ex uthyrningsföretag, godkänns inte.

Tänk på följande:

  • Att ansökningsblanketten är komplett ifylld och att en kopia av hyresavtalet bifogas. Blankett finns här

  • Om du vill hyra ut på grund av utlandstjänst ska anställningsbevis bifogas ansökan.

    Du måste dessutom lämna en fullmakt för någon att träda i ditt ställe för alla beslut som gäller lägenheten under din bortovaro.

    Blankett hittar du här 

  • Om du vill hyra ut på grund av studier på annan ort ska antagningsbevis/studiebevis bifogas ansökan. Vid studier utomlands måste du dessutom lämna en fullmakt för någon att träda i ditt ställe för alla beslut som gäller lägenheten under din bortovaro.

    Blankett hittar du här

Ansökan skickas till:
Brf Gumshornet
c/o Storholmen Förvaltning AB
Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm


Alternativt till info@storholmen.se

Om du har frågor vänder du dig till Storholmens hyreshandläggare. (Se under fliken Förvaltning)