Förvaltning

BRF Gumshornets förvaltning sköts av Storholmen.

Frågor rörande överlåtelser, ombyggnation, andrahandsuthyrning mm. hänvisas till dem.

KONTAKTA STORHOLMEN: 

0771–STORHOLMEN

(0771–786 746) 

www.storholmendirekt.se 

info@storholmen.se

JOURNUMMER 08-18 70 00 (dygnet runt)

Du når storholmen personligen måndag - fredag mellan kl. 07.00 - 21.00