Information A-Ö

AndrahandsuthyrningDu måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning beviljas endast för begränsade perioder. Föreningen har färdiga blanketter som du fyller i för att ansöka om att hyra ut i andra hand. Se vidare under "Dokument" för regler, rutiner och blanketter.
-
AnticimexVid problem med skadedjur i din bostad ring Anticimex på telefon 08-517 634 00 för hjälp med sanering. Kostnaderna täcks av husets försäkring.
-
AvgiftAvgift till föreningen betalas i förskott kvartalsvis. Använd de förtryckta blanketter som Storholmen skickar ut varje kvartal. För närvarande ligger Brf Gumshornets avgift per kvadratmeter och år på ca 525 kr.
-
AvloppDu som bor i bostadsrätt ansvarar för (utför själv eller bekostar själv) rensning av avlopp i din lägenhet.
-
BalkongerBlomlådor placeras på balkongräckets insida. Det ger bättre säkerhet och blomvatten rinner inte ned på balkongen under.

Vissa uppgångar har gemensamma vädringsbalkonger. De är till för alla. Lämna alltså inte dina saker kvar på balkongerna.


Bostadsrättsinnehavaren svarar för snöskottning av balkonger och terrasser. Var två personer så att den ene kan bevaka att ingen får snö/is över sig. Ta även bort nedskottad snö/is som hamnar på gångar och trappor.
-
Barnvagnsrum


Bilar
Föreningen har ett barnvagnsrum invid Gumshornsgatan 6.


Bilar får köras in till fastigheten endast för i -och urlastning. Låt inte din bil bli stående på gården. Förutom trivselaspekten kan den vara i vägen för andras i -och urlastningsbehov och inte minst för utryckningsfordon. Då det kontinuerligt är ploblem med bilar har vi ett avtal med Q-Park, som göt kontinuerliga kontroller. Informera även dina hantverkare om detta.
-
-
BostadsrättstilläggDet är viktigt att Du har ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring! Med ett sådant tillägg får du ett utökat försäkringsskydd som till exempel täcker självrisken vid en vattenskada i din lägenhet. Den som inte har detta tillägg i sin hemförsäkring, kan i vissa fall bli skyldiga att betala självrisken till husets försäkringsbolag, som är ca ett basbelopp (40.300 kronor/skada).
-
BrandvarnareI alla lägenheter finns brandvarnare. När batteriet tar slut börjar de pipa. På den gamla modellen kan man inte byta batterierna själv så anmäl detta till Storholmen så byter de ut brandvarnaren. I de nya brandvarnarna ska du sedan själv ansvara för att batterierna byts.
-
BredbandFastigheten är anslutet till Comhem , www.comhem.se. Föreningen har ett gruppavtal med ComHem, som ger rabatter på bredband och telefoni.. Ring ComHem:s kundservice på tel. 0775-17 17 20 för information och beställning av tjänster och utrustning.
-
CykelrumCykelrummet nås inifrån stora garageporten. Det är samma nyckel som till tvättstugan. Cyklar får inte parkeras i entrén eller framför husen, och får inte låsas fast i räcken och staket. Ställ dem i cykelställen!
-
FelanmälanFelanmälan skall i första hand alltid göras till Storholmen Direkt - www.storholmendirekt.se

Vid AKUT behov under övriga tider, ring 08-657 64 50

-
FöreningsstämmaEn gång per år, före juni månads utgång, håller bostadsrättsföreningen ordinarie föreningsstämma. Kallelse distribueras separat till varje medlem i föreningen inför stämman. Den som inte kan närvara kan ge fullmakt till make/maka, sambo eller annan medlem i föreningen att rösta för sin räkning. På stämman väljs bland annat styrelsen och revisorer för perioden till och med nästa ordinarie stämma. Styrelsen redovisar det ekonomiska resultatet för det gångna verksamhetsåret. Du kan skriva till styrelsen och begära att en viss fråga (som rör föreningen eller huset) skall tas upp på stämman.
-
FörsäkringsbolagFöreningen anlitar Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.
-
FörrådInga lösa föremål får ställas i vinds -eller källargångarna. Dels är det brandfarligt dels blir det svårt att komma fram.
-
FörvaltningStorholmen Förvaltning AB
www.storholmen.se


GarageFöreningen har ett antal parkeringsplatser som föreningen hyr ut. Intresseanmälan görs till Storholmen Direkt.
-
GrovsoporGrovsopor ställs i grovsoprummet i valvet mellan Gumshornsgatan och Narvavägen.  OBS kylskåp och frysskåp, spisar och andra stora TV-apparater räknas inte som grovsopor. Dessa måste du själv låta transportera bort. Ring kommunupplysningen för information om återvinningsstationer mm, telefon 08-508 00 00.

Till grovsopor räknas inte heller byggavfall, bilbatterier eller kemikalier/farligt avfall.
-
HissVar noga med att stänga både innergrinden och hissdörren efter dig när du använt hissen, annars blir hissen stående.
-
HushållssoporDet är absolut förbjudet att i sopnedkastet slänga något annat än hushållssopor. Dessa skall alltid läggas i en plastpåse som knyts till ordentligt innan den kastas i sopnedkastet. Dagstidningar eller andra större föremål (t ex pizzakartonger) får inte kastas i sopnedkastet. Metallföremål och andra hårda föremål orsakar skador på sopkvarnen. Kvarnen är mycket dyr att reparera! Är du tveksam om det går att slänga i sopnedkastet eller inte så använd hellre grovsoprummet!
-
HänsynStörsta hänsyn skall alltid visas mot grannar. Störande ljud såsom hög ljudnivå på radio, TV eller musikanläggning och slammer i dörrar etc. skall undvikas. Detta gäller dygnet runt men är extra angeläget efter kl. 23.00.
Med hänsyn och sunt förnuft skapar vi större trivsel!
-
Kabel-TVSe information under Bredband
-
Lägenhetens ändamål


Lås till serviceläge
Lägenheten får endast användas för avsett ändamål och där skall således inte förekomma aktiviteter som är i konflikt med boendet.

Lägenhetsdörrarnas låscylindrar har ett serviceläge som innebär att fastighetsskötarens servicenyckel kan öppna och låsa dörren. Det är lägenhets innehavaren som svgör om och när serviceläget ska användas. Se vidare under ”dokument”, Lås till serviceläge
-           
OmbyggnaderTa alltid kontakt med Storholmen  innan du sätter i gång ombyggnadsarbeten i din lägenhet för bedömning huruvida ombyggnadsavtal skall upprättas. Skriftlig anmälan görs till Storholmen och behandlas i styrelsen. Detta gäller alltid om du vill riva eller flytta en vägg, flytta på eller bygga om kök eller badrum, genomföra våtrumsarbeten, elinstallationer och heta arbeten men även i andra fall kan du ha nytta av Storholmens expertis och goda råd.

 Försäkra dig om att dina entreprenörer har försäkring, F-skattsedel samt behörighet för de arbeten de skall genomföra, t.ex. våtrumsbehörighet och behörighet för elinstallationer.

 Störande arbeten får bara utföras på vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00. Måste bullrigt arbete ske på helgdagar eller lördag-söndag så begränsa dessa till kl. 10.00-16.00. God grannsämja befrämjas om du meddelar dina grannar om buller och andra störningar.

 Se till så att byggmaterial inte orsakar skador i trappuppgång och hiss. Innan du eller dina hantverkaretransporterar byggmaterial eller byggsopor i hissen måste hissväggarna kläs in med skyddande material. Du blir betalningsansvarig för reparation av repor och andra skador som du eller dina hantverkare orsakar. Byggsopor får inte läggas i planteringarna. De ska ställas så att de inte är i vägen samt transporteras bort så snart som möjlit.

Maxtid för byggsopor på gemensamma ytor/utrymmen är en vecka. Detta gäller även så kallade Big Bags. Därefter kan de transporteras bort på DIN bekostnad.
-
ParkenVi är stolta över vår fina lilla park. Njut av den och var rädd om rabatter och buskar. Ställ i ordning trädgårdsmöblerna när du använt dem.
-
PorttelefonSystemet har porttelefon och portkod.

 Porttelefonen anropas med namn eller anropsnummer samt klocksymbolen.

 Portkoden slås ”nyckelsymbol – 4-siffrig kod – nyckelsymbol”. Tryck in knapparna långsamt annars kan det haka upp sig. I så fall ta bort felaktigheten genom att trycka flera gånger på X.
-
TvättstuganTvättstugan bokas på anslagstavlan med respektive låscylinder. Vi tillämpar ”entimmesregeln”, dvs. har du inte börjat tvätta senast en timme efter att din tvättid startat så får någon annan använda tvättstugan.

 Vid avslutat tvättpass skall tvättstugan vara städad, belysningen släckt och fönstren stängda. Kvarglömda kläder och tvättmedel omhändertages efter 14 dagar och skänks till Röda Korset.

 Gör felanmälan för maskinerna till Storholmen Direkt, samt sätt en lapp på maskinen med datum för anmälan.
-
VentilationFör bästa resultat av ventilation systemet så skall samtliga ventilationsluckor vara öppna. Det gäller även våra ventilationsfilter på fönstren. Observera att du inte får montera in en egen köksfläkt och ansluta denna till ventilations system. Detta kan störa ventilationen och matlukt kan komma in hos dina grannar. En så kallad kolfilterfläkt som inte ansluts till ventilationssystemet går dock bra att installera på egen hand.

TRIVSELREGLER

Ansvar för ordningen 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även för dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Förseelser av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmarna att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli frågan om uppsägning.

Har du frågor 

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Se kontaktinformation på föreningens hemsida (f.n. under uppbyggnad).

  1. Om allmän aktsamhet 

Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

  1. Om säkerhet 

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.

c) Lämna inte vinds- och källardörrar olåsta.

  1. Matning av fåglar 

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

  1. Tvättstuga 

Föreningen har totalt 5 st. tvättmaskiner och 3 torktumlare. Bokningsschema och särskilda regler finns anslagna i tvättstugan. Vänligen respektera reglerna. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna, de är avsedda för hushållstvätt.

  1. Cyklar 

Cyklar skall förvaras i cykelrummet eller i cykelställen. Cyklar får inte ställas utanför eller i porten.

  1. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 

Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar (speciellt pizza kartonger). Tidningar, textilier och metallföremål fastnar och skadar kvarnen i sopsugen.

Grovsoprummetanvänds för skymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsopprummet utan skall lämnas på närmaste miljöstation. Elavfall (kylskåp, datorer m.m.) får inte lämnas i Grovsopprummet. Du ansvarar själv för att frakta bort ditt gamla el-avfall.

  1. Husdjur 

Den som har ett husdjur är skyldig att se till att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller i planteringar och på gräsmattan. Ansvarskännande hundägare har mes sig påsar och plockar upp efter sin hund.

  1. Störningar 

För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex trappa, hiss och tvättstuga.

Den som orsakar en kostnad för att störningsjouren får rycka ut får stå för kostnaden.

Några exempel på vad lagen menar:

a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggningen eller musikinstrument eller ha Tv:n på alltför högt.

b) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

Reglerna gäller dygnet runt men extra angelägna att följa från kl. 23 på kvällen till kl. 7 på morgonen. 

  1. Lägenhetsunderhåll 

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt innerdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsyn över lägenhetens våtutrymmen.

  1. Förändringar i lägenheten 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Observera att du inte får installera en egen köksfläkt och ansluta den till ventilationen. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att visa hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.