Projekt i föreningen

Information om kommande och pågående projekt i föreningen

Fönsterrenovering Etapp 2

I dagarna påbörjas den andra etappen av föreningens arbete med att renovera fönster och fönsterdörrar.
Alla som berörs har fått information via brevlåda, i trapphus och via mejl i omgångar.
Inför respekrive uppgångs start kommer ett sista påminnelsemejl att skickas ut.
Det är viktigt att de medlemmar som upplåter sin lägenhet i andra hand tar kontakt med sin hyresgäst och överenskommer om tillvägagångssätt. Det är en förutsättning för att den tidsplan som finns upprättad ska kunna hållas.

Entreprenör är Mälardalens Fönsterrenovering AB. 

Alla frågor gällande projektet hänvisas till projektledare
Kristoffer Svensson, tel 0769-37 31 55, mejl kristoffer@malardalen.nu.